Sønderholm Borgerforening

Sønderholm Borgerforening

Kontakt info:

Hjemmeside: www.soenderholm.dk

Facebook: www.facebook.com

Sønderholm Antenneforening

Sønderholm Antenneforening

Kontakt info:

Hjemmeside: www.soenderholmantenneforening.dk

Sønderholm Kirke

Kirken og præstegården ligger i den østlige ende af landsbyen. Syd for kirkegården er det åbne land, vest for kirkegården er præstegården.
Præstegården er bygget i 1902, hvor den afløste den gamle præstegård fra 1666. Gennem en smuk, gammel portal går præsten fra præstegården op til kirken.

Kirken har i mange århundreder hørt ind under herregården Store Restrup. Legenden fortæller, at Store Restrup blev grundlagt af vikingen Ref, men den ældste bevarede kilde i godsarkivet, som omtaler gården og Gyldenstierne-navnet, er fra 1314.

Kontakt info:

Hjemmeside: www.sønderholm-frejlev.dk

Facebook: www.facebook.com


Lokalhistorisk Forening i
Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne.

Kontakt info:

Hjemmeside: lokalarkiv-soenderholm.dk

Facebook: Lokalhistorisk Arkiv for Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne

Sønderholm Skole

Kontakt info:

Hjemmeside: Sønderholm Skole

Facebook: Sønderholm Skole


Sønderholm Motionsklub

Kontakt info:

Hjemmeside: Sønderholm Motionsklub

Facebook: Sønderholm Motionsklub

Sønderholm-Frejlev FDF

FDF i Sønderholm

Kontakt info:

Hjemmeside: FDF Sønderholm-Frejlev

Facebook: Sønderholm-Frejlev FDF

Sønderholm Vandværk

I 1935 fik Sønderholm sit første vandværk. I 1970’erne  var der et lille oprør på vej i Sønderholm. Borgerne var utilfredse med at der ikke var nok vand, og for at ændre på tingenes tilstand indkaldtes til et borgermøde.

Her mødte mange op, og langt de fleste (44) satte deres underskrift på et dokument, som skulle skaffe tilstrækkeligt med vand i hanerne i Sønderholm.

Kontakt info:

Hjemmeside: Sønderholm Vandværk

Facebook: Sønderholm Vandværk

Sønderholm Meninghedsråd

Kontakt info:

Hjemmeside: Sønderholm Menighedsråd

Sønderholm Varmeværk

Kontakt info:

Hjemmeside: Sønderholm Varmeværk

St. Restrup IF (RIF)

Kontakt info:

Hjemmeside: St. Restrup IF

Facebook: St. Restrup IF

Sønderholm Revy

Sønderholm Revy giver hvert år et brag af en fest i skolens hal, hvor de underholder med året der gik – i bedste revy stil.

Kontakt info:

Facebook: Sønderholm Revyen

Børnehaven Sønderholm

Hos Børnehaven Sønderholm får forældrene et godt pædagogisk tilbud til deres barn. Børnehavens arbejde bygger på værdierne tryghed, nærvær og anerkendelse.

Kontakt info:

Hjemmeside: Børnehaven Sønderholm